Ezoteryka

Ochrona własnego domu: rytuał oczyszczająco-zaklinający

rytuał - oczyszczanie domu

Także dom naszej rodziny może zostać zabezpieczony przed atakami złodziei energetycznych. Rytuał, który znajdziesz poniżej, służy do symbolicznego oczyszczania twojego domu z negatywnych energii oraz do tego, aby zapewnić sobie wsparcie pozytywnych energii. Poprzez symboliczne oczyszczanie twój dom staje się automatycznie niedostępny dla wampirów energetycznych, a ponieważ po sprzątaniu nie zawiera on już żadnych negatywnych wpływów, nie mogą one przyciągać już więcej żadnych złodziei energetycznych.

Rytuał dla całej rodziny

Czy planujesz może w najbliższym czasie przeprowadzkę ze swoją rodziną? W takim razie powinieneś przeprowadzić ten rytuał. Na¬wet jeśli już jakiś czas mieszkasz razem ze swoją rodziną, możesz oczyścić swój dom z negatywnych wibracji, zabezpieczyć go przed złodziejami energii, wykonując opisany tutaj rytuał oczyszczający i zaklinający. Zarówno obydwoje rodziców, jak i dzieci powinny uczestniczyć w tym rytuale. W ten sposób wesprzemy jednocześnie harmonię i wspólnotę rodzinną. Dzieci będą mogły tym samym zachwycić się obrazowymi i symbolicznymi czynnościami, których znaczenie zrozumieją intuicyjnie.

Symboliczni przedstawiciele żywiołów

Do rytuału zaklinającego i oczyszczającego potrzebujesz symbolicznych przedstawicieli pięciu magicznych żywiołów:

  • Miseczkę z solą i kawałkami chleba, które reprezentują żywioł ziemi.
  • Miseczkę z wodą, co ma symbolizować żywioł wody.
  • Białą świecę z wosku, która przedstawia żywioł ognia.
  • Kadzidełka lub/i kominek zapachowy, które reprezentują żywioł powietrza.
  • Szklaną kulę, która reprezentuje żywioł ducha.

Zwróć uwagę na to, aby miseczki z solą i wodą, kadzidełka oraz świeca nie były zbyt małe w stosunku do wielkości domu czy pomieszczeń. Dostosuj te rekwizyty zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Podział ról

Daj sobie czas na przygotowanie tego rytuału. Porozmawiaj z dziećmi o poszczególnych magicznych żywiołach, ich mocy i znaczeniu. W przypadku gdy rodzina składa się z pięciu osób (rodzice i troje dzieci lub inna konstelacja), zaleca się rozdzielenie każdego z pięciu magicznych żywiołów na poszczególnych członków rodziny. W takim wypadku wcześniej porozmawiaj z dziećmi o podziale ról: kto z rodziny szczególnie nadaje się do tego, aby reprezentować ziemię (ze względu na swój charakter, temperament, szczególne zainteresowania itp.)? Kto najlepiej uosabiałby wodę, ogień itp.? Najwyższe żywioły: powietrze i duch powinny być reprezentowane przez Ochrona własnego domu: rytuał oczyszczająco – zaklinający rodziców (ewentualnie dziadków – jeśli należą do rodziny), a tym samym żywioł ziemi, wody i ognia podzielony pomiędzy dzieci:

Zaproponuj szczególnie dobrze „zakorzenionemu” dziecku, spokojnemu i lubiącemu przyrodę, aby reprezentowało żywioł ziemi.
Dziecko bardzo empatyczne, czułe, marzycielskie i kreatywne niech uosabia żywioł wody.
Poproś dziecko o szczególnie silnej woli i wojowniczym usposobieniu, aby przejęło rolę żywiołu ognia.
Żywioł powietrza niech reprezentuje ten dorosły członek rodziny, którego sposób myślenia i postępowania jest szczególnie racjonalny i którego charakteryzuje myślenie logiczne (jeśli ten opis pasuje do ciebie, sam przejmij tę rolę).
Żywioł ducha niech przejmie ten dorosły członek rodziny, którego postępowanie, myślenie i odczuwanie charakteryzuje szczególna duchowość (jeśli ta charakterystyka pasuje do ciebie, sam przejmij tę rolę).

W rytuale chodzi o to, żeby uosobienia wszystkich pięciu żywiołów w kolejności jak wyżej wymieniono, obeszły cały dom, symbolicznie oczyszczając każde pomieszczenie.
Jeśli twoja rodzina składa się z więcej niż pięciu członków, rada rodzinna powinna uprzednio stwierdzić, kto będzie uosabiał jaki żywioł; pozostali członkowie rodziny biorą udział w rytuale w sposób cichy i skoncentrowany. Jeśli rodzina składa się z mniej niż pięciu osób, należy uzgodnić, kto przejmie dodatkową rolę.

Krzyż żywiołów

Udajcie się wszyscy razem przed drzwi waszego domu, który chcielibyście oczyścić z zanieczyszczeń energetycznych za pomocą rytuału. Każdy z pięciu członków rodziny trzyma w prawej dłoni symboliczną reprezentację danego żywiołu, którą sam uosabia.

Ustawcie się na kształt krzyża przed drzwiami domu.

Wywołanie żywiołu ziemi

Jako pierwszy przekracza próg domu ten członek rodziny, który uosabia ziemię. Za nim idą inni, przy czym należy zwrócić uwagę na to, żeby zachować kształt krzyża. Udajcie się do pierwszego pomieszczenia, które ma być rytualnie oczyszczone, zamknijcie oczy i niech każdy z waszej piątki weźmie pięć głębokich i regularnych wdechów i wydechów.

Następnie uosobienia żywiołów wody, ognia, powietrza i ducha mówią głośno i uroczyście: Żywiole ziemi, prosimy cię o twoje wsparcie dla tego pomieszczenia.
Wtedy wszyscy otwierają oczy. Powolnymi i uroczystym krokiem uosobienie ziemi idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zewnętrznej krawędzi pomieszczenia, które ma być chronione przez ten magiczny żywioł. W tym czasie osoba ta trzyma w prawej dłoni miseczkę z symboliczną ziemią i rozsypuje ją w regularnych odstępach lewą ręką pięć razy na granicy danego pomieszczenia.
Uosobienia czterech pozostałych żywiołów zostają w tym czasie na swoich miejscach i powtarzają za każdym razem, kiedy rozsypywany jest żywioł ziemi: Żywiole ziemi, chroń i oczyszczaj to pomieszczenie.
Po tym jak uosobienie ziemi przejdzie po swoim kręgu, wraca na swoje miejsce w formacji krzyża. Następnie uosobienia pozostałych czterech żywiołów mówią głośno i uroczyście: Żywiole ziemi, dziękujemy ci za ochronę i oczyszczenie tego pomieszczenia.
Na koniec cała piątka ponownie zamyka oczy i bierze pięć razy głęboki i regularny wdech i wydech.

Wywołanie żywiołu wody

Następnie uosobienia żywiołów ziemi, ognia, powietrza i ducha mówią głośno i uroczyście: Żywiole wody, prosimy cię o twoje wsparcie dla tego pomieszczenia.
Wtedy wszyscy otwierają oczy. Powolnym i uroczystym krokiem uosobienie wody idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zewnętrznej krawędzi pomieszczenia, które ma być chronione przez ten magiczny żywioł. W tym czasie osoba ta trzyma w prawej dłoni miseczkę z symboliczną wodą i rozlewa kilka kropel w regularnych odstępach lewą ręką pięć razy na granicy danego pomieszczenia.
Uosobienia czterech pozostałych żywiołów zostają w tym czasie na swoich miejscach i powtarzają za każdym razem, kiedy rozlewany jest żywioł wody: Żywiole wody, chroń i oczyszczaj to pomieszczenie.
Po tym jak uosobienie wody przejdzie po swoim kręgu, wraca na swoje miejsce w formacji krzyża. Następnie uosobienia pozostałych czterech żywiołów mówią głośno i uroczyście: Żywiole wody, dziękujemy ci za ochronę i oczyszczenie tego pomieszczenia. Na koniec cała piątka ponownie zamyka oczy i bierze pięć razy głęboki i regularny wdech i wydech.

Wywołanie żywiołu ognia

Następnie uosobienia żywiołów wody, ziemi, powietrza i ducha mówią głośno i uroczyście: Żywiole ognia, prosimy cię o twoje wsparcie dla tego pomieszczenia.
Wtedy wszyscy otwierają oczy, a uosobienie ognia zapala białą woskową świecę za pomocą przygotowanych wcześniej zapałek. Powolnym i uroczystym krokiem uosobienie ognia idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zewnętrznej krawędzi pomieszczenia, które ma być chronione przez ten magiczny żywioł. W tym czasie osoba ta wymachuje delikatnie trzymaną w prawej dłoni palącą się świecą pięć razy tak, aby kilka iskier opadło w regularnych odstępach na granicy danego pomieszczenia.
Uosobienia czterech pozostałych żywiołów zostają w tym czasie na swoich miejscach i powtarzają za każdym razem, kiedy opadają iskry żywiołu ognia: Żywiole ognia, chroń i oczyszczaj to pomieszczenie.
Po tym jak uosobienie ognia przejdzie po swoim kręgu, wraca na swoje miejsce w formacji krzyża. (Nie należy gasić świecy). Następnie uosobienia pozostałych czterech żywiołów mówią głośno i uroczyście: Żywiole ognia, dziękujemy ci za ochronę i oczyszczenie tego pomieszczenia.
Na koniec cała piątka ponownie zamyka oczy i bierze pięć razy głęboki i regularny wdech i wydech.

Wywołanie żywiołu powietrza

Następnie uosobienia żywiołów wody, ognia, ziemi i ducha mówią głośno i uroczyście: Żywiole powietrza, prosimy cię o twoje wsparcie dla tego pomieszczenia. Wtedy wszyscy otwierają oczy, a uosobienie powietrza zapala kadzidełko lub kominek zapachowy za pomocą przygotowanych wcześniej zapałek i bierze go w prawą dłoń. Powolnymi i uroczystym krokiem uosobienie powietrza idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zewnętrznej krawędzi pomieszczenia, które ma być chronione przez ten magiczny żywioł. W tym czasie osoba ta wymachuje delikatnie w regularnych odstępach trzymanym w prawej dłoni kadzidełkiem lub kominkiem zapachowym pięć razy tak, aby trochę dymu dostało się na granicę danego pomieszczenia.
Uosobienia czterech pozostałych żywiołów zostają w tym czasie na swoich miejscach i powtarzają za każdym razem, kiedy uosobienie żywiołu powietrza wymachuje kadzidełkiem: Żywiole powietrza, chroń i oczyszczaj to pomieszczenie.
Po tym jak uosobienie powietrza przejdzie po swoim kręgu, wraca na swoje miejsce w formacji krzyża. (Nie należy gasić kadzidełka). Następnie uosobienia pozostałych czterech żywiołów mówią głośno i uroczyście: Żywiole powietrza, dziękujemy ci za ochronę i oczyszczenie tego pomieszczenia.
Na koniec cała piątka ponownie zamyka oczy i bierze pięć razy głęboki i regularny wdech i wydech.

Wywołanie magicznego ducha

Następnie uosobienia żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi mówią głośno i uroczyście: Żywiole ducha, prosimy cię o twoje wsparcie dla tego pomieszczenia.
Wtedy wszyscy otwierają oczy, a uosobienie ducha podnosi prawą dłoń na wysokość głowy, tak aby każdy mógł zobaczyć szklaną kulę, którą trzyma w otwartej dłoni. Powolnym i uroczystym krokiem uosobienie ducha idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zewnętrznej krawędzi pomieszczenia, które ma być chronione przez ten magiczny żywioł. podnosi pięć razy prawą dłoń ze szklaną kulą tak wysoko jak to możliwe. Uosobienia wszystkich czterech pozostałych żywiołów powtarzają przy tym za każdym razem głośno i uroczyście:
Zobaczcie, jak lśni duch. Zobaczcie, jak szklana kula powiększa się, jak wypełnia swoją energią całe pomieszczenie. Poczujcie ciepło i czystość ducha, który wypełnia całe pomieszczenie pozytywną energią.
Po tym jak uosobienie ducha przejdzie po swoim kręgu, wraca na swoje miejsce w formacji krzyża, ciągle trzymając szklaną kulę na wysokości klatki piersiowej. Następnie uosobienia pozostałych czterech żywiołów mówią głośno i uroczyście: Żywiole ducha, dziękujemy ci za ochronę i oczyszczenie tego pomieszczenia.
Na koniec cała piątka ponownie zamyka oczy i bierze pięć razy głęboki i regularny wdech i wydech.

Zakończenie i powtórka

Przeprowadź ten rytuał zaklinająco – oczyszczający dla każdego pomieszczenia w twoim domu, które ma być oczyszczone z energetycznych zanieczyszczeń.
Na zakończenie rytuału udaj się do punktu wyjścia przed drzwiami wejściowymi do domu. Zwróć uwagę na to, aby zachować układ krzyża. Niech cała piątka podniesie teraz swoje prawe dłonie z symbolicznymi przedstawieniami swoich żywiołów i powie głośno i wyraźnie:
Nasz dom jest teraz oczyszczony i bezpieczny. Tylko pozytywne energie mogą do niego wniknąć.
Powtórzenie rytuału zaklinającego jest zazwyczaj konieczne tylko wtedy, kiedy przeprowadzamy się do nowego domu.

Więcej dowiesz się z najnowszej publikacji Dorothy Harbour „Energetyczna tarcza ochronna

Zapisz się na newsletter Blogu.talizman.pl
Zapisz się

Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­go­wych przez firmę Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa, która jest właścicielem m.in. tych domen z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.

close-link